W naszym obiekcie stanęły rusztowania i drabiny. Sprawdzamy sytuację dachu w naszym klasztornym kapitularzu, który niestety dotychczas mógł pełnić jedynie funkcje magazynu. Docelowo będzie się tu działo wiele ciekawych inicjatyw artystycznych i kulturalnych. Pomysłów nie brakuje, ale najpierw musimy skończyć remont. Zobacz najnowsze zdjęcia z kolejnego etapu prac.