Oferta kulturalna

Renowacja zespołu klasztornego pw. św. Józefa wpisuje się w szeroki zakres działań realizowanych przez władze miasta Gdańska do jeszcze efektywniejszej promocji miasta, jego dziedzictwa kulturowego i wysokiej jakości oferty kulturalnej.

Do tej pory jedynym elementem działania naszego obiektu w sferze kultury było coroczne udostępnianie kościoła dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku dla wykonania koncertu muzyki poważnej podczas Jarmarku Dominikańskiego. Teraz chcemy to zmienić i zaoferować znacznie więcej! Nasza oferta ruszy w 2019 r.

Co proponujemy?

Jesteśmy w trakcie przygotowywania bogatej oferty wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w naszym centrum. W ofercie tej znajdą się m.in.:

Cykliczne koncerty muzyczne

koncerty i prezentacje współczesnej sceny muzyki chrześcijańskiej, w tym zespołów amatorskich oraz profesjonalnych artystów (sala wielofunkcyjna i/lub przestrzeń kościoła św. Józefa)

Warsztaty dla młodzieży i dorosłych

tygodniowe i weekendowe, poświęcone edukacji i formacji intelektualnej i studyjnej filozoficzno–teologicznej, a także formacji społecznej (sala wielofunkcyjna, sale warsztatowe, sale zajęć indywidualnych);

Warsztaty taneczne, muzyczne i/lub teatralne

(sale warsztatowe, sale zajęć indywidualnych);

Otwarty przegląd form teatralnych

amatorskie zespoły prezentujące formy teatralne (pantomima, drama itp.) bazujące na tematach biblijnych;

Cykliczne prelekcje i wystawy nawiązujące do charakteru miejsca jako „Sanktuarium ofiar nieludzkich systemów”

przedstawienie zarówno wymiaru historycznego, jak i współczesnego sytuacji osób i grup ludności prześladowanych w różnych częściach świata (m.in. ofiary współczesnych wojen, prześladowania za wyznawaną wiarę lub poglądy, problemy biedy i nierówności społecznych w krajach Globalnego Południa), połączone z akcjami charytatywnymi (sala wielofunkcyjna, sale warsztatowe, ciągi komunikacyjne);

Cykliczne wydarzenie „Kulturalny wieczór we dwoje”

propozycja spędzenia wspólnie czasu dla par (małżeństwa, narzeczeni), w zaaranżowanej przestrzeni, z udziałem w wydarzeniu kulturalnym/artystycznym, np. występie na żywo zespołów muzycznych lub solistów, projekcji filmowej lub wysłuchania wykładu zaproszonego gościa – tematyka wykładu dotycząca kultury, rodziny, wychowania, itp. (sala wielofunkcyjna; możliwość wykorzystania sal warsztatowych do zapewnienia opieki nad dziećmi w formie zajęć edukacyjno-kulturalnych);

Debaty i spotkania autorskie twórców literatury współczesnej oraz zaproszonych gości

(sala wielofunkcyjna, sale warsztatowe);

Inkubator Kultury dla młodych artystów

udostępnianie pomieszczeń młodym artystom (w tym czasowo przyjeżdżającym do Gdańska, np. uczniom i studentom szkół i uczelni artystycznych) do prowadzenia twórczości, planowania i przygotowywania wydarzeń, przeprowadzania prób, itp. (sale warsztatowe, sale zajęć indywidualnych);

Organizacja wystaw czasowych

(dziedzictwo kulturalne i duchowe oraz współczesność Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej) oraz organizacji ekspozycji malarstwa, grafiki, rzeźby, ceramiki, tkanin artystycznych i innych dzieł wykorzystujących nowe techniki twórcze, fotografii, instalacji multimedialnych i zdarzeń artystycznych oraz ekspozycji zbiorów prywatnych kolekcji i organizowania wystaw tematycznych (sala wielofunkcyjna, sale warsztatowe, ciągi komunikacyjne);

Udostępnianie stałej przestrzeni sprzyjającej wyciszeniu i medytacji,

gdzie odwiedzającym towarzyszy tło muzyczne oraz iluminacja świetlna;


Udostępnienie kościoła dla odwiedzających i turystów pod zwiedzanie

(minimum 8 godzin dziennie w dni powszednie i minimum 5 godzin w niedziele i dni świąteczne);


Dodatkowo w kondygnacji piwnicy przewidziano herbaciarnię z bufetem oraz zapleczem socjalnym i toaletą. W okresie letnim herbaciarnia będzie również funkcjonowała w przestrzeni wirydarza. Będzie to przestrzeń dyskusji, rozmów i odpoczynku w klimacie kultury.

Dla kogo?

Na realizacji naszego projektu skorzystają:

  • mieszkańcy Polski w szczególności województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, lubelskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego
  • społeczności Miasta Gdańsk (powiat grodzki) i powiatu ziemskiego
  • podmioty gospodarcze prowadzące działalność w obszarze strefy około kulturalnej i turystycznej, w tym przewodnicy
  • władze lokalne i ponadlokalne.

Projekt kierujemy do następujących grup:

  • osób zainteresowanych turystyką kulturową z Polski, w szczególności z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, lubelskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego
  • uczestników wydarzeń i imprez kulturalnych,
  • młodzieży szkolnej i studentów,
  • mieszkańców Gdańska i okolic,
  • osób niepełnosprawnych, seniorów i rodziców z dziećmi,
  • instytucji współpracujących, w tym klasztorów oblackich i parafii z różnych obszarów Polski oraz podmiotów z zakresu obsługi ruchu turystycznego

Podkreślić należy, że misją misjonarzy oblatów, którzy opiekują się tym miejscem, jest troska o najuboższych. Dlatego nasza oferta będzie dostępna dla wszystkich grup społecznych bez względu na jakąkolwiek cechę danej osoby, w szczególności płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne i rasowe, wyznanie i poglądy religijne czy niepełnosprawność, poziom wykształcenia, status ekonomiczny i inne okoliczności.

W bogatej ofercie władz miasta Gdańska widoczne są braki na bezpłatne, wysokiej jakości wydarzenia kulturalne o większej i mniejszej skali. Stąd zróżnicowana oferta edukacyjno-kulturalna dostępna dla każdego nieodpłatnie wypełni istniejąca niszę na rynku.