Oblackie Centrum Edukacji i Kultury

ul. Elżbietańska 9/10
80-894 Gdańsk

tel. 58 301 24 14
tel. 58 305 22 85

mail: info@elzbietanska.pl

PEKAO SA II O. w Gdańsku

29 1240 1268 1111 0000 1542 1546
Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów MN w Gdańsku
ul. Elżbietańska 9/10
80-894 Gdańsk

lub 54 1240 1268 1111 0010 3967 3584 (ofiary na bieżące prace remontowe)