Oblackie Centrum Edukacji i Kultury

ul. Elżbietańska 9/10
80-894 Gdańsk

tel. 58 301 24 14 (zakrystia)
tel. 58 305 22 85 (furta)

mail: info@elzbietanska.pl

NIP: 5833378593

REGON: 004801932-00064

PEKAO SA II O. w Gdańsku
69 1240 6524 1111 0010 9448 8547
Oblackie Centrum Edukacji i Kultury