Zmiany w toku

W ramach projektu rewitalizacyjnego trwającego w naszym obiekcie przeprowadzamy następujące rodzaje prac:

  • prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane, w tym sanitarne i elektryczne prace instalacyjne
  • zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem, w tym m.in. monitoring
  • zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym wyposażenie dla osób niepełnosprawnych

Co dokładnie się zmieni?

Zmiany dotyczą głównie dwóch budynków – kościoła p.w. św. Józefa i dawnego kapitularza.

1. Kościół p.w. św. Józefa – obiekt będzie stale (minimum 8 godzin dziennie w dni powszednie i minimum 5 godzin w niedziele i dni świąteczne) dostępny dla odwiedzających oraz turystów.

Przewidywane funkcje kulturalne:

  • przestrzeń o funkcjach sprzyjających wyciszeniu i medytacji – w godzinach otwarcia odwiedzającym będzie towarzyszyło tło muzyczne w formie nagrań tradycyjnej oraz nowoczesnej muzyki i śpiewu nawiązującego do charakteru miejsca (tradycyjne i nowoczesne aranżacje muzyki chrześcijańskiej) oraz iluminacja świetlna;
  • przestrzeń multifunkcjonalna, służącą do organizacji wydarzeń kulturalnych oraz eventów, w tym koncertów, wykładów, prelekcji, spotkań dla większych grup, w tym organizowanych we współpracy z zewnętrznymi podmiotami.

2. Dawny Kapitularz – obiekt zostanie po raz pierwszy udostępniony dla odwiedzających i turystów.

Przewidywane funkcje kulturalne:

  • w kondygnacji piwnicy przewidziano herbaciarnię z bufetem oraz zapleczem socjalnym i toaletą. W okresie letnim herbaciarnia będzie również funkcjonowała w przestrzeni wirydarza. Lokalizacja herbaciarni zapewnia obsługę osób zwiedzających zabytek oraz gości podczas wydarzeń, koncertów, warsztatów, itp. Przestrzeń będzie dostępna dla osób z trudnościami w poruszaniu się dzięki windzie i schodołazowi.
  • na przyziemiu zlokalizowano salę wielofunkcyjną, z możliwością jej aranżacji na potrzeby konkretnego wydarzenia, poprzez mobilne umeblowanie, dające możliwość dowolnego kształtowania przestrzeni dla funkcji koncertowych, teatralnych, konferencji, prelekcji, spotkań lub eventów. Przestrzeń ta jest właściwa dla zaproponowanej funkcji ze względu na jej wielkość, dobre warunki akustyczne, elastyczność w aranżacji wnętrza oraz dostępność (winda).
  • w bezpośredniej bliskości sali wielofunkcyjnej zlokalizowana jest sala warsztatowa, w której, oprócz różnorodnych warsztatów artystycznych, spotkań roboczych, dyskusyjnych lub panelowych (np. w trakcie konferencji), możliwe jest organizowanie prób oraz tymczasowego zaplecza dla występujących artystów.
  • na I piętrze zlokalizowano dwie sale warsztatowe, a także pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalne dla obsługi obiektu. Sale warsztatowe umożliwiają realizację różnorodnych, zgodnych z zapotrzebowaniem warsztatów artystycznych, spotkań, dyskusji, paneli i eventów, a także prowadzenie prób i zajęć dla grup, zgodnie z programem edukacyjno-kulturowym.
  • na II piętrze znajdować się będą pokoje zajęć indywidualnych z niewielkimi magazynkami i zapleczem sanitarnym, a także toaleta dla uczestników zajęć. W salach zajęć indywidulanych odbywać się będą zajęcia umożliwiające nabywanie oraz doskonalenie umiejętności z zakresu muzyki i plastyki, a także dające możliwość realizacji własnej twórczości; w przypadku koncertów lub innych imprez będą mogły stanowić przestrzeń do wykorzystania jako np. garderoby.

Niezależnie od realizowanego programu edukacyjno-kulturowego, wnętrza zabytkowego zespołu klasztornego pw. św. Józefa będą dostępne dla odwiedzających również poza godzinami planowanych zajęć i wydarzeń, w wymiarze minimum 6 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, w tym minimum 2 dni w godzinach wieczornych (do 19.00).

Co robimy dla osób niepełnosprawnych?

Z myślą o najstarszych osobach i niepełnosprawnych odwiedzających nasz obiekt, w szczególności osobach z wadami słuchu, biorących udział w wykładach, odczytach, koncertach czy występach, w posadzkę obiektu zostanie wmurowana pętla indukcyjna wzmacniająca sygnał docierający do aparatów słuchowych.

Poszczególne elementy zespołu klasztoru i kościoła uzyskają nowe oznaczenia, w tym opisowe alfabetem Braille’a dla ułatwienia orientacji osobom niewidzącym oraz tekstem wydrukowanym w sposób ułatwiający jego odczytanie dla osób słabowidzących.

Poszczególne pomieszczenia będą dostępne dla wszystkich, niezależnie od stopnia sprawności ruchowej zarówno poprzez ciągi piesze, klatki schodowe, jak i dzięki zamontowanej windzie oraz schodołazowi.

W celu ułatwienia zwiedzania zostanie przygotowana prezentacja (obraz ruchomy) o charakterze diaporamy: przegląd najstarszych dokumentów, fotografii wraz z muzyka i czytanym przez lektora tekstem streszczającym dzieje obiektu od nadania działek pod budowę karmelitom po przekazanie kościoła i założenia klasztornego oblatom (ok. 5-7 min). Będzie ona wyświetlana przy pomocy urządzeń multimedialnych zamontowanych w przestrzeni Kapitularza, w tym dla uczestników wydarzeń proponowanych w programie edukacyjno-kulturowym. Teksty czytane przez lektora zostaną napisane językiem prostym, tak by ich odbiór był możliwy przez osoby o różnej percepcji (w tym osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi, dzieciom i osobom starszym lub z niskim wykształceniem). Prezentacje multimedialne będą posiadały wyświetlany tekst umożliwiający zapoznanie się z informacjami przez osoby niesłyszące i niedosłyszące.