Serdecznie zapraszamy do udziału w  „ I Bałtyckim Międzynarodowym Festiwalu Klawesynowym” , który odbywać się będzie w dniach 8- 19 października 2020 r. w kościele  św. Józefa w Gdańsku oraz Oblackim Centrum Edukacji i Kultury.

 

Podczas festiwalu będzie można usłyszeć wyjątkowej jakości wykonania muzyki klawesynowej przy udziale młodych talentów polskiej i światowej klawesynistyki, jak również wzbogacić wiedzę podczas interdyscyplinarnych wykładów przeplatających historię muzyki z historią Gdańska.

 

Po wydarzeniach zapraszamy do Herbaciarni u Oblatów, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł osobiście spotkać się i porozmawiać z wykonawcami oraz prelegentami.

 

Zgodnie z ideą przyświecającą działaniom OCEiK-u, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

 

PROGRAM FESTIWALU :

KONCERTY W KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA W GDAŃSKU
godz. 19.00

8.10/CZWARTEK/ Aleksandra Żebrowska (Gdańsk). Koncert monograficzny Pawła Szymańskiego.
10.10/SOBOTA/ Maksym Zajączkiewcz (Gdańsk). Z archiwalnych półek – kompozycje mistrzów gdańskich.

Prapremiery :

  • Franciscus de Rivulo – Choralbearbeitung (Ms. 4003 II, 3-14, Biblioteka Gdańska PAN)
    (opr. Hermann Rauschning)
  • Andreas Hackenberger – Ein Musikus wolt froehlich sein a 5 (opr. Herman Rauschning)
  • Daniel Magnus Gronau (pierwsze wykonanie na klawesynie) – Wariacje manualiter (40 Partit Chorałowych)
  • Simon Georg Lohlein – Partita IV Op.1
  • Carl Friedrich Gottlieb Leube – Fuga VIII (Acht Fugen, Ms. 4194, Biblioteka Gdańska PAN)

12.10/PONIEDZIAŁEK/ Justyna Woś (Bydgoszcz). W programie kompozycje J. J. Frobergera, D. Buxtehudego, J. C. F. Fischera i J. S. Bacha.
15.10/CZWARTEK/ Klaudia Rogała (Kraków). W programie kompozycje J. J. Frobergera, J. Podbielskiego, J. C. F. Fischera, J. S. Bacha i C. Ph. E. Bacha.
19.10/PONIEDZIAŁEK/ Corina Marti (Bazylea/Szwajcaria) – Kompozycje z Tabulatury Jana z Lublina (1540).

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE :
17.10 / SOBOTA/ Wykłady (w sali wielofunkcyjnej Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury).
godz. 15.00
dr Piotr Samól (Politechnika Gdańska). Architektura założenia karmelitów w Gdańsku.

godz. 16.30
mgr Maksym Zajączkiewicz (Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku). Wprowadzenie do historii muzyki dawnego Gdańska- klawesyn,ilustracje muzyczne (prof. Małgorzata Skotnicka & mgr Maksym Zajączkiewicz).

 

BIOGRAMY :

 

Aleksandra Żebrowska

Klawesynistka, pianistka, kameralistka. Współpracująca gościnnie z Polską Filharmonią Bałtycką, Polską Filharmonią Kameralną Sopot, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Gdańsku, Orkiestrą Pro Musica Nova oraz Orkiestrą Hanza Duo. Laureatka licznych kursów mistrzowskich prowadzonych m.in. przez takich pedagogów jak: Elżbieta Stefańska, Marek Toporowski, Lilianna Stawarz, Władysław Kłosiewicz, Urszula Bartkiewicz, Marta Czarny – Kaczmarska, Denis Severin, Christophe Rousset i Sigiswald Kuijken. Jako solistka i kameralistka brała udział w licznych konkursach, koncertach i festiwalach w kraju i za granicą, w tym została laureatką II miejsca na 2nd Broadwood Horniman Harpsichord Competition w Londynie/Wielka Brytania (kwiecień 2017) oraz IV nagrody na Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym w Ruvo di Puglia, Włochy (kwiecień 2019). Obecnie pracuje jako nauczyciel fortepianu oraz wykładowca Podyplomowego Studium Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 

Maksym Zajączkiewicz

Solista jak również kameralista. Współpracował z takim artystami jak Sigiswald Kuijken, George Tchitchinadze, Michael Zilm, Zbigniew Pilch, Maja Miró Wiśniewska, Danuta Zawada, Karolina Koślacz, Szymon Morus, Zygmunt Rychert. Jest laureatem czołowych miejsc na ogólnopolskich konkursach klawesynowych (m.in. im. W. Landowskiej w Gdańsku. W rocznicę urodzin Bacha, Händla i Scarlattiego w Krakowie, CEA we Wrocławiu, IV Akademickiego Konkursu Klawesynowego w Poznaniu). W 2014 roku, jako najmłodszy uczestnik (20 lat) przeszedł do drugiego etapu przesłuchań podczas XIX Międzynarodowego Konkursu Bachowskiego w Lipsku. Szczególnym uczuciem darzy muzykę wieku XVII, swobodne formy w stylu fantasticus oraz spuściznę twórców jego rodzinnego Gdańska. Jest współautorem nagrań muzyki kameralnej I orkiestrowej (w tym prawykonania). Jego zainteresowania obejmują oprócz najszerzej pojmowanej muzyki dawnej również muzykę ludową (szczególnie kaszubski repertuar ludowy oraz flamenco). Jest autorem artykułów i prelekcji podejmujących tematykę muzyki baroku włoskiego oraz muzyki dawnego Gdańska.

 

Justyna Woś

Solistka i kameralistka aktywnie występująca w kraju i za granicą. Jest absolwentką Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w klasie klawesynu prof. Małgorzaty Skotnickiej. Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Władysława Kłosiewicza, podczas studiów spędzając rok w Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholy” w Lipsku w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus. Doskonaliła tam swój warsztat klawesynowy pod kierunkiem prof. Nicholasa Parle’a oraz prof. Tobiasa Schade. Po ukończeniu studiów wzięła udział w rocznych studiach podyplomowych w Scholi Cantorum Basiliensis w Szwajcarii pod kierunkiem prof. Andrei Marcona. W tym samym czasie związała się z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, gdzie obecnie posiada otwarty przewód doktorski. Studia doktoranckie realizuje pod kierunkiem prof. Urszuli Bartkiewicz. Doskonaliła swoje umiejętności muzyczne na wielu kursach mistrzowskich oraz lekcjach indywidualnych pod kierunkiem Gunthera Rosta, Jean-Marca Aymes’a, Marka Toporowskiego, Elżbiety Stefańskiej, Mitzi Meyerson, Jermaine’a Sprosse’a, Lilianny Stawarz, Marii Erdman, Katarzyny Drogosz, Eckharda Kupera, Sigiswalda Kuijkena oraz Petra Wagnera. Poza swoją działalnością artystyczną, angażuje się również w organizację wydarzeń kulturalnych. W roku 2019 otrzymała stypendium prezydenta miasta Bydgoszczy, dzięki któremu zorganizowała cykl koncertów Duelli Barocchi. Obecnie działa w grupie organizacyjnej festiwalu Bydgoska Scena Barokowa.

 

Klaudia Rogała

Dyplomantka studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu prof. Elżbiety Stefańskiej. Podczas dotychczasowej kariery solowej oraz kameralnej brała udział w wielu prestiżowych konkursach w Polsce oraz za granicą. Do jej najważniejszych osiągnięć artystycznych należą: II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym im. Mariana Sawy w Warszawie (2015), I miejsce i dwie Nagrody Specjalne (2015) oraz II miejsce (2017) na Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym w Rocznicę Urodzin J.S.Bacha, G.F.Haendla, D.Scarlattiego w Krakowie, III miejsce (solo) oraz I miejsce w duecie z Aleksandrą Owczarek (skrzypce barokowe) na Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym ,,Wanda Landowska Harpsichord Competition Ruvo di Puglia” we Włoszech (2019), III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym ,,Wanda Landowska in memoriam”w Poznaniu (2019). Uczestniczyła również w kursach mistrzowskich u m.in. Mitzi Mayerson, Ketila Haugsanda, Władysława Kłosiewicza, Arte dei Suonatori, Nicholasa Parla, doskonaląc swoje umiejętności gry na klawesynie oraz czerpiąc inspiracje do dalszego rozwoju artystycznego.

 

Corina Marti

Wirtuoz klawesynu i fletu prostego. Znana jest na całym świecie z „uderzająco wyrafinowanych i ekspresyjnych” interpretacji (Toccata) oraz „bezbłędnych” wykonań (Diapason). Koncertuje jako solistka i kameralistka w Europie, Północnej i Południowej Ameryce, jak i na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Jej bogata dyskografia obejmuje repertuar począwszy od czternastowiecznych istanpitte i intawolacji, a na koncertach solowych dojrzałego baroku i późniejszych kończąc. Odzwierciedla to jej szerokie zainteresowania oraz kompetencje techniczne i muzykologiczne. Występowała z czołowymi zespołami muzyki dawnej (m. in. Hesperion XXI, Coro della Radiotelevisione svizzera i Helsinki Baroque Orchestra).  Jest dyrektorem artystycznym i współzałożycielką zespołu La Morra.  Zespół ten o międzynarodowej reputacji, wielokrotnie nagradzany, skupia się na historycznie poinformowanych interpretacjach muzyki późnego średniowiecza i wczesnego renesansu. W swoich interpretacjach muzycy La Morra „nawet na moment nie tracą uwagi słuchaczy” (Gramophone). Wyniki jej badań dotyczących rekonstrukcji średniowiecznych i renesansowych instrumentów klawiszowych i fletów prostych są przyczyną międzynarodowego renesansu jaki przeżywają te instrumenty. Jako profesor najbardziej prestiżowej instytucji zajmującej się praktyką i teorią muzyki dawnej – Schola Cantorum Basiliensis – w szwajcarskiej Bazylei kształci kolejne pokolenie artystów zafascynowanych jej pionierskimi dokonaniami.

 

Piotr Samól

Adiunkt w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.Członek Pomorskiej Izby Architektów RP, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków o/ Gdańsk.W 2015 r. obronił z wyróżnieniem swoją rozprawę doktorską traktującą o architekturze kościołów dominikańskich w dawnym państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.W 2016 r. otrzymał nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W 2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego obronił z wyróżnieniem drugą rozprawę doktorską pt.: „Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium”. Otrzymał za nią Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Prowadzi badania architektoniczne w obiektach zabytkowych Pomorza, ziemi chełmińskiej i Warmii. Ich owocem jest przeszło 25 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym współautorstwo książki „Ubodzy, chorzy, sieroty. Szpitale dawnego Gdańska w okresie średniowiecza    i nowożytności”.

Więcej informacji na:

www.facebook.com/BaltyckiMiedzynarodowyFestiwalKlawesynowy

Zapraszają :
Dyrektor OCEiK: O. Marcin Szafors
Dyrektor artystyczny: Maksym Zajączkiewicz