Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wysłuchania na kanale YouTube OCEiK-u, wykładu dra Piotra Samóla pt.: „Architektura założenia karmelitów w Gdańsku”, który został zrealizowany w ramach I Bałtyckiego Międzynarodowego Festiwalu Klawesynowego.

https://www.youtube.com/watch?v=NljS-IawLnM&t=580s

dr Piotr Samól

Adiunkt w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Członek Pomorskiej Izby Architektów RP, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków o/ Gdańsk. W 2015 r. obronił z wyróżnieniem swoją rozprawę doktorską traktującą o architekturze kościołów dominikańskich w dawnym państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. W 2016 r. otrzymał nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W 2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego obronił z wyróżnieniem drugą rozprawę doktorską pt.:”Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium”. Otrzymał za nią Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Prowadzi badania architektoniczne w obiektach zabytkowych Pomorza, ziemi chełmińskiej i Warmii. Ich owocem jest przeszło 25 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym współautorstwo książki: „Ubodzy, chorzy, sieroty. Szpitale dawnego Gdańska w okresie średniowiecza i nowożytności”.