Serdecznie zapraszamy na serię wydarzeń w ramach Festiwalu Kultury Utraconej:

13 maja 2022, godz. 19.00

Wykład – „Piętro niżej. Utracone kino Drugiej Rzeczpospolitej”.

23 maja 2022, godz. 19.00

Wykład z koncertem -„Wajnberg, Panufnik, Laks – Kameralistyka wielkich Polskich Emigrantów”.

27 maja 2022, godz. 19.00

Wykład Specjalny – „Narodowe Muzeum Historii Ukrainy podczas II Wojny Światowej. Na skrzyżowaniu wojny i pokoju”.

Szczegóły na: www.festiwalkulturyutraconej.pl

WYDARZENIA ODBĘDĄ SIĘ W SALI WIELOFUNKCYJNEJ

WSTĘP WOLNY


Wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 r. zmienił nie tylko porządek polityczny ówczesnego świata. W sposób nieodwracalny ucierpiała również kultura. Straty w zakresie muzyki, filmu, literatury, malarstwa czy architektury pozostają do dnia dzisiejszego niepoliczalne. Wskutek wojennych zniszczeń, rabunków i cenzury okupantów sztuka całkowicie zmieniła kierunki rozwoju. Ciągłość kultury dwudziestolecia międzywojennego została w sposób brutalny przerwana. Szczególne miejsce na tle Europy i świata zajmuje tutaj przykład Polski. Wskutek brutalnej polityki okupantów i prowadzonych na jej terytorium działań wojennych na zawsze utracono część jej przedwojennego dorobku. W myśl hasła „Kultura wielu wymiarów”, które przyświeca naszej działalności, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku organizuje Festiwal kultury utraconej. Jego celem jest przybliżenie strat, które polska kultura poniosła w latach 1939–1945 – zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. Na przykładzie wybranych twórców i ich dzieł podczas festiwalu zostanie przypomniany wyjątkowy dorobek artystyczny II Rzeczpospolitej i jego fenomen.