Serdecznie zapraszamy 25 października o godz. 17.00 do Herbaciarni u Oblatów  na „20 Kresową Środę Literacką”, organizowaną przez Fundację Pomorskich Kresowian oraz Gdański Archipelag Kultury. Spotkanie odbędzie się w ramach wydarzenia Wilno w Gdańsku.

O Władysławie Syrokomli, zapomnianym polskim poecie epoki romantyzmu, w 200. rocznicę Jego urodzin, opowie dr Józef Szostakowski z
Wilna, kustosz w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie.

 

Ludwik Władysław Franciszek Kondratowicz herbu Syrokomla
Poeta i tłumacz epoki romantyzmu. Urodził się 29 września 1823 roku w
Smolhowie w guberni mińskiej. Kształcił w szkole dominikanów w Nieświeżu,
a potem w Nowogródku. Pisał pod pseudonimem literackim Władysław
Syrokomla. Nazywany „lirnikiem wioskowym”. Piewca ludowości, autor
gawęd, poematów, przyśpiewek i ironicznych wierszy stylizowanych na
osiemnastowieczną sielankę. Tłumacz dzieł z języka niemieckiego i łaciny.
Autor przewodników krajoznawczych po Litwie.
Za udział w patriotycznych manifestacjach w 1861 roku osadzony przez władze
carskie w areszcie domowym w podwileńskiej Borejkowszczyźnie. Zmarł 15
września 1862 roku w Wilnie, w wieku 39 lat. Spoczął na Cmentarzu Na Rossie.
O Władysławie Syrokomli, zapomnianym polskim poecie epoki
romantyzmu, w 200. rocznicę Jego urodzin, opowie dr Józef Szostakowski z
Wilna, kustosz w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie

WSTĘP WOLNY
WYDARZENIE ODBYWA SIĘ W HERBACIARNI U OBLATÓW