Radujemy się z narodzin Dziecięcia Jezus i składamy wszystkim naszym Przyjaciołom, Dobrodziejom i Gościom odwiedzającym Oblackie Centrum Edukacji i Kultury serdeczne życzenia: błogosławionych, zdrowych i rodzinnych Świąt Narodzenia Pańskiego.

Oby Pan Jezus znalazł swój dom w naszych domach i – przede wszystkim – w każdym ludzkim sercu. Chrystus narodził się i umarł „poza miastem”, niejako na marginesie, aby ogarnąć miłością wszystkich wykluczonych, wątpiących i odrzuconych. On stoi zawsze na rozdrożach naszego życia, by wskazać nam kierunek i nadać życiu sens. Powierzmy Mu z radością wszystkie nasze sprawy, zawierzmy Jego miłości nasze życie, nasze rodziny, losy ojczyzny i świata. On jest naszym Pokojem.

Chrystus narodził się w Betlejem! „Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.