Serdecznie zapraszamy 21 lipca o godzinie 19.00 na spotkanie z autorem tomiku pt. „Choinka w łagrze”, o. Andrzejem Madejem OMI.
„Ważną rolę odgrywają w tym zbiorku odwołania do totalitarnej przeszłości byłego ZSRR. W krajobrazie postsovieticum (Ukraina, Turkmenistan) brat Andrzej mieszka już niemal 30 lat. Ma bolesną wiedzę o zniszczeniach, jakie dokonały się w życiu udręczonych ideologią ludzi. Przejmujący wiersz „Choinka w łagrze” stał się tytułem zbiorku i ma symboliczny wymiar- zawsze można znaleźć okruchy nadziei, bez względu na to gdzie się jest”.  Anna Korecka-Zapadka
Spotkanie odbędzie się w sali wielofunkcyjnej.

WSTĘP WOLNY


o. Andrzej Madej OMI – ksiądz poeta.
Urodził się 6 października 1951 w Kazimierzu Dolnym. Po ukończeniu szkoły średniej zdecydował się wstąpić do zakonu oblatów. Uczęszczał do seminarium duchownego w Obrze. Po jego ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie 19 czerwca 1977. Pracował następnie na terenie Polski, po czym został posłany na misje. Zapoczątkował w 1984 ewangelizację podczas festiwalu rockowego w Jarocinie.
29 września 1997 po utworzeniu Misji „sui iuris” został przez papieża Jana Pawła II mianowany przełożonym misji „sui iuris” Turkmenistanu – i tym samym został jej pierwszym zwierzchnikiem.
1 marca 2019 wziął udział w wizycie Ad limina apostolorum w Watykanie z papieżem Franciszkiem wraz z biskupami Kazachstanu, oraz przedstawicielami Kościoła z Azji środkowej.