Serdecznie zapraszamy 14 czerwca o godz. 19.30 na „KONCERT DYPLOMOWY KATARZYNY KUCHNO „.

Wystąpią 3 zespoły chóralne:
Chór Młodzieżowy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej z ul. Gnilnej w Gdańsku
Chór projektowy studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku
Oktet studentów wokalistyki operowej Akademii Muzycznej) oraz band jazzowy (gitara, pianino, gitara basowa oraz perkusja).
W programie utwory religijne, rozrywkowe, ludowe i klasyczne.

WYDARZENIE ODBĘDZIE SIĘ W SALI WIELOFUNKCYJNEJ

WSTĘP WOLNY


Katarzyna Kuchno – ukończyła I i II stopień PSM im. I. J .Paderewskiego w Stalowej Woli w klasie
fortepianu; w 2021 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej (specj. dyrygentura chóralna) na UMCS im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie; od
2021 roku jest kontynuuje studia dyrygentury chóralnej w klasie dr hab. Anny Wilczewskiej na
Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Od początku swojej edukacji muzycznej miała
okazję zdobywać doświadczenie w wielu krajowych i międzynarodowych projektach, kursach,
warsztatach oraz wydarzeniach dotyczących chóralistyki, która jest jej wielką pasją.